Zuhur aur Asr ki namaz mei Quran aaista padhe aur Fajr ki namaz mei yah Dho rakat magrib yah Eisha ki dho pahle rakat mei Imam Quran ko awaz se padhe aur Muqtadi par wajib hai ke chup khara rahe aur Quran ko Sunta rahe phir agar Imam Jahar se padhata hai tho jaab vo Sakoot kia kare tho uss waqt vo padh liaa karee aur agar aaista padh raha hai tho muqtadi ko ikhteyaar hai ke agar muqtadi padhe tho surah koi padh leh. Magar iss tarah padhe ke Imam uske padhne se apna bhool na jayee Aur mere nasdeeq sabse pahle qhool hai aur tamaam Ahadeeth ke tadbeeq iss ke muwafiq ho sakte hai - (Shah Waliullah Muhaddith Delvi Hujjatul Baligah - 214)

 


 

scroll back to top

Current Date & Time

Monday, 19 February 2018

Islamic Prayer Time

-
Monday, 19 February 2018
  • Fajr:
  • Chourouk:
  • Zuhr:
  • Asr:
  • Al Maghrib:
  • Al Ishaa:

Islamic Calender

Stats

Visitors
479
Articles
263
Articles View Hits
432006